Regulament

Regulament

1. DOMENIUL DE APLICARE

 1. Termenii și condițiile de transport și cumpărare a biletelor de GTV BUS, denumite în continuare “Regulament”, specifică condițiile:
  1. achiziționarea de bilete prin intermediul site-ului web disponibil la gtvbus.ro, denumit în continuare “site-ul web”,
  2. transportul persoanelor și mărfurilor organizat și supravegheat de GTV BUS.
 2. Toate informațiile referitoare la termenii de utilizare a site-ului sunt descrise în Politica de confidențialitate.

2. BILETE

 1. GTV BUS oferă posibilitatea de a achiziționa un bilet pentru transportul de pasageri și mărfuri:
  1. prin intermediul site-ului web
  2. în cazul antreprenorilor în cooperare constantă cu GTV BUS, prin sistemul pus la dispoziție de GTV BUS
  3. în cazul transporturilor într-o anumită țară din afara Romaniei (tranzit intern) prin contact cu Serviciul Clienți GTV BUS,.
  4. printr-o aplicație dedicată;
 2. GTV BUS oferă următoarele forme de plată a biletelor și a taxelor de transport de pasageri și mărfuri:
  1. prin intermediul plăților online;
  2. în cazul antreprenorilor în cooperare constantă cu GTV BUS, prin transfer bancar;
  3. în cazul deplasărilor interne prin transfer bancar.
 3. În cazul achiziționării unui bilet prin intermediul site-ului web, momentul încheierii unui contract de transport este considerat a fi primirea de către cumpărător/pasager a unei confirmări a achiziționării unui bilet la adresa de e-mail indicată în timpul procedurii de achiziție sau la înregistrarea unui cont pe site-ul web. Confirmarea achiziționării biletului are loc după ce GTV BUS a postat taxa. Termenele de efectuare a plății depind de termenele stabilite de organizaţia de plată/banca de plăți și pot varia de la prestatorul de servicii de plată la prestatorul de servicii de plată.
 4. Dacă doriți să utilizați transferul intern, vă rugăm să contactaţi Serviciul Clienți GTV BUS pentru a verifica posibilitatea de transport.
  1. În urma unei verificări pozitive a posibilităţii de transport, Serviciul Clienţi informează Clientul despre preţul biletului, locul şi ora plecării şi alte condiţii de transport,
  2. Condiţia pentru transport este plata biletului în avans, în contul bancar indicat de GTV BUS,
  3. Biletele pentru călătoriile interne fac obiectul normelor de anulare prevăzute în secţiunea 10 de mai jos.
 5. Achiziţionarea unui bilet şi încheierea unui contract de transport înseamnă citirea acestor Termeni si Condiţii şi acceptarea lor fără comentarii.
 6. Biletul în formă electronică este trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului şi poate fi prezentat şoferului în forma electronică sau în forma tipărită.
 7. Biletul este un document personal şi nu poate fi predat altei persoane.
 8. Biletul se vinde fără un număr de scaun specific atribuit vehiculului.
 9. Preţul biletelor şi tarifele pentru transportul de mărfuri sunt specificate în lista actuală de preţuri de pe site.
 10. Pasagerul are posibilitatea de a schimba sau anula biletul prin INTERMEDIUL PAGINII “Serviciul Clienţi” sau printr-un cont de utilizator individual de pe Site în următoarele condiţii:
  În caz de rambursare (anulare bilet):  

  • peste (sau egal cu) 72 de ore, deducem 10% din valoarea taxei, restul sumei este rambursată
  • peste (sau egal cu) 24 de ore, deducem 25% din valoarea taxei, restul sumei este rambursată
  • datele de anulare mai mari (sau egale cu) de 24 de ore pot fi convertite într-un bilet OPEN
  • mai puțin de 24 de ore, deducem 95% din taxă, restul sumei este rambursată
  • În cazul în care Pasagerul nu utilizează biletul (Pasagerul nu ajunge la locul de plecare în termenul indicat la §4 alin. 1 GTV BUS poate deduce o taxă de servicii în valoare de 99% din prețul biletului original.
   Bilet „OPEN”:
  • Anularea datei rezervării poate fi transformată într-un bilet OPEN, care poate fi utilizat până la 30 de zile de la data anulării plecării iniţiale sau poate fi rescris la o nouă dată de plecare specifică.
  • Biletul „OPEN” neutilizat este nerambursabil.
  • Biletul „OPEN” poate fi folosit numai de către persoana al cărei nume apare pe tichet. Nu puteți preda un bilet „OPEN” unei terțe părți.
   În cazul schimbării datei de plecare (schimbarea biletului):
  • peste (sau egal cu) 72 de ore înainte de începerea programată a transportului, posibilitatea de a schimba data plecării – fără costuri suplimentare (poate exista o taxă suplimentară în cazul în care biletele sunt mai scumpe la data modificată)
  • cu mai puțin de 72 de ore, dar mai mult (sau egal cu) 24 de ore înainte de începerea planificată a transportului, este posibilă o modificare a datei și înseamnă:
  • prima reprogramare este gratuită
  • a doua modificare a datei rezervării înseamnă o suprataxă de 10% din prețul inițial al biletului
  • a treia modificare a datei rezervării înseamnă o suprataxă de 50% din prețul inițial al biletului
  • orice modificare ulterioară a datei rezervării duce la achiziționarea unei rezervări plătite integral
 11. Nu este posibilă schimbarea datei biletului/plecării de către pasager cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea planificată a transportului.
 12. GTV BUS emite facturi cu TVA în legătură cu vânzarea biletelor, în conformitate cu reglementările fiscale aplicabile bunurilor și serviciilor, pentru fiecare tranzacție. În cazul unui cumpărător al unui bilet care nu este antreprenor (care nu utilizează numărul CIF), se emite o factură personală. Indiferent de forma de plasare a comenzii (prin intermediul site-ului web, prin telefon sau personal), cumpărătorul este obligat să specifice în etapa de plasare a comenzii dacă se așteaptă la o factură în calitate de antreprenor (adică să dea numărul CIF și alte date necesare) sau la o factură personală. Nu este posibilă modificarea tipului de factură (adică de la o factură personală la o factură pentru antreprenor) după plasarea comenzii.
 13. Facturile, duplicatele facturilor si facturile corective vor fi emise şi livrate în format electronic. Acceptarea dispozițiilor prezentului regulament înseamnă acceptarea utilizării facturilor electronice (inclusiv duplicate și facturi corective).
 14. În cazul emiterii unei facturi corective, inclusiv, în special, în cazul rambursării, pasagerul este obligat să confirme imediat primirea facturii corective prin trimiterea unei copii semnate a acestei facturi CĂTRE GTV BUS. Transferul sumei de rambursare va fi posibil numai după semnarea facturii de corectare și livrarea acesteia către GTV BUS.

 

3. CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT

 1. GTV BUS își rezervă dreptul de a alege vehiculul care va fi utilizat pentru transport.
 2. GTV BUS nu garantează realizarea întregii rute de transport cu un singur vehicul. Este posibilă schimbarea vehiculului în timpul transportului.
 3. Orele programate de sosire și plecare se pot modifica. Pasagerul va fi informat imediat cu privire la o astfel de modificare prin SMS, e-mail sau telefon.
 4. GTV BUS își rezervă dreptul de a modifica ruta.
 5. Transportatorul are dreptul de a subcontracta o parte sau întregul transport. În cazul stabilirii de subcontractanţi, Transportatorul va fi răspunzător pentru acţiunile sau omisiunile subcontractanţilor ca şi pentru propriile acţiuni sau omisiuni, numai în măsura în care acestea sunt legate de realizarea transportului.
 6. Transportatorul nu este răspunzător pentru întârzierile sau anulările călătoriilor din motive independente de voința sa, în special în caz de forță majoră, cum ar fi închiderea frontierelor, exploatarea elementelor, obstacolele în calea traficului rutier sau la punctele de trecere a frontierei sau consecințele ulterioare ale acestora.
 7. În cazul unei întârzieri mai mari de 6 ore, pasagerul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare în cuantum de 50% din preţul biletului.

4. TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI

 1. Pasagerul se angajează să ajungă la punctul de plecare cu cel puțin 15 minute înainte de plecarea programată.
 2. Timpul de așteptare al șoferului pentru client la adresa indicată este de maximum 10 minute de la momentul sosirii vehiculului.
 3. Pasagerul trebuie să ocupe orice loc în vehicul cu cel puțin 5 minute înainte de plecarea planificată.
 4. Transportatorul nu va aștepta pasagerii care nu respectă dispozițiile menționate mai sus. Acest lucru se aplică atât opririi inițiale, opririlor intermediare și opririlor pe traseu, cât și opririlor la punctul de transfer către un alt vehicul. Absența unui pasager la momentul plecării este tratată ca o anulare a călătoriei.
 5. Operatorii de vehicule și șoferii GTV BUS pot emite instrucțiuni, observații și comenzi menite să asigure siguranța pasagerilor, efectuarea corespunzătoare a transportului și aplicarea dispozițiilor regulamentelor.
 6. Pasagerii respectă instrucțiunile, comentariile și instrucțiunile persoanelor menționate la alineatul (6).
 7. Intrarea și ieșirea din vehicul sunt permise numai în stațiile, stațiile sau punctele desemnate în acest scop de către conducătorul auto, după ce acesta a constatat mai întâi siguranța opririi vehiculului în locul desemnat în acest scop.
 8. Pasagerii trebuie să își fixeze centurile de siguranță.
 9. Persoanelor care părăsesc vehiculul li se acordă prioritate față de îmbarcare.
 10. Este interzisă urcarea sau coborârea din vehicul:
  1. atunci când vehiculul se deplasează,
  2. înainte ca ușa vehiculului să fie complet deschisă,
  3. după un semnal din partea conducătorului auto al transportatorului care indică faptul că ușa este închisă sau că vehiculul pleacă.
 11. Pasagerii sunt obligați să părăsească vehiculul la ultima oprire, stație sau loc desemnat în acest scop pe traseu:
  1. atunci când este o stație sau o stație desemnată pentru coborâre,
  2. atunci când GTV BUS a finalizat transportul unei anumite rute,
  3. atunci când există o necesitate justificată de a schimba direcția, la instrucțiunile exprese ale vehiculului sau ale conducătorului auto.
 12. În cazul opririi la benzinării, de fiecare dată când pasagerul este obligat să informeze conducătorul auto cu privire la distanța față de vehicul și să revină la vehicul în intervalul de timp specificat de conducătorul auto.
 13. Pasagerul este obligat să respecte toate cerințele de călătorie, și anume ieșirea, intrarea și alte documente care îi conferă dreptul de a călători valabile și de a trece frontiera, inclusiv: cartea de identitate sau pașaportul, precum și vizele necesare.
 14. Pasagerul este pe deplin responsabil pentru lipsa acestor documente. GTV BUS își rezervă dreptul de a refuza transportul unei persoane care nu are un document de călătorie valabil și/sau o viză necesară pentru a trece frontiera.
 15. Pasagerul este răspunzător pentru daunele cauzate GTV BUS (în special pentru distrugerea echipamentului vehiculului) și/sau altor pasageri pe baza principiilor generale prevăzute în dispozițiile Codului Civil.
 16. Pasagerul care provoacă distrugeri vehiculul este obligat să plătească GTV BUS o sumă echivalentă cu costurile necesare pentru repararea completă a daunelor. Atunci când acțiunile sau omisiunile pasagerului au ca rezultat scoaterea din funcțiune a vehiculului, pasagerul este obligat să plătească GTV BUS o penalitate contractuală în valoare de 500,00 PLN pentru fiecare zi de scoatere din funcțiune a vehiculului. Cele de mai sus nu exclud posibilitatea de a solicita despăgubiri pe baza principiilor generale care depășesc valoarea penalității contractuale rezervate.
 17. Băuturile alcoolice și alte substanțe toxice, precum și tutunul de fumat, țigările electronice și alte produse din tutun sunt interzise în vehicule. Persoanele al căror comportament indică un consum anterior de alcool nu vor fi luate la bordul vehiculului nostru.
 18. Conducătorul auto nu este obligat să efectueze un test de alcoolemie pe un pasager a cărui stare indică consumul de alcool. De asemenea, șoferul nu este obligat să sune la poliție sau să aducă clientul la cea mai apropiată secție de poliție pentru un test de alcoolemie.
 19. Un pasager al cărui comportament, inclusiv intoxicația, intoxicația sau lipsa de igienă personală, afectează confortul, pune în pericol siguranța și ordinea celorlalți pasageri, este scos imediat din vehicul în zona desemnată.
 20. Decizia de a scoate un pasager din vehicul este luată de către conducătorul auto. Pasagerul scos din vehicul din cauza încălcării Regulamentului nu are dreptul la rambursarea costurilor biletului.
 21. Pasagerul este acoperit de Asigurarea de Consecință în caz de Accident a transportatorului. Asigurarea acoperă numai situațiile care pot apărea în timpul șederii pasagerului în vehicul. Alte incidente care cauzează daune pasagerului în afara vehiculului nu sunt acoperite de această asigurare.

5.TRANSPORTUL COPIILOR ȘI AL MINORILOR

 1. Copiii și minorii cu vârsta sub 18 ani pot fi acceptați în călătorii interne și internaționale numai dacă sunt însoțiți în timpul călătoriei de un adult care este tutorele legal sau are o declarație corespunzătoare din partea tutorelui legal.
  Copiii și minorii, indiferent de vârstă, pot călători numai pe baza documentelor actuale care le dau dreptul de a trece frontiera (carte de identitate, pașaport, viză).
 2. Copiii cu înălțimea mai mică de 150 cm sunt transportați în conformitate cu normele privind condițiile tehnice relevante prevăzute în legislația Uniunii Europene privind sistemele de siguranță pentru copii din vehicul. Clientul este obligat să dețină un sistem de siguranță pentru copii în vehicul (scaun, suport).

 

6. TRANSPORT INTERNAȚIONAL

 1. În cazul călătoriilor care implică trecerea frontierei, pasagerul este responsabil de respectarea tuturor actelor cu putere de lege și normelor administrative privind documentele și cărțile de identitate necesare la trecerea frontierei, precum și a celor privind vizele, schimbul valutar și vămile. GTV BUS nu este responsabilă pentru consecințele nerespectării de către un pasager a acestor reglementări, chiar dacă aceste reglementări sunt modificate după rezervare.
 2. În cazul călătoriilor care implică trecerea frontierei, fiecare pasager este responsabil de deținerea tuturor documentelor de călătorie necesare şi de respectarea normelor țării în care doreşte să călătorească sau prin care doreşte să treacă. (Regulă generală: carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene și Spațiului Economic European, pașaport pentru cetățenii altor țări).
 3. Înainte de fiecare călătorie, fiecare pasager care călătoreşte în străinătate sau care vine din străinătate trebuie să prezinte conducătorului auto sau personalului de service o carte de identitate valabilă sau un document care să ateste identitatea sa. Şoferul sau însoţitorul verifica informaţiile de pe actul de identitate si biletul prezentat de pasager pentru conformitate.
 4. GTV BUS îşi rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea unui pasager care nu poate prezenta documentele de călătorie necesare, inclusiv documentele de identitate.
 5. În cazul circumstanțelor menţionate la alineatele 3 şi 4, GTV BUS nu va rambursa prețul biletului și nu va plăti despăgubiri sub nicio altă formă.
 6. Pasagerul se angajează să transporte numai mărfuri scutite de taxe vamale în ceea ce priveşte cantitatea şi tipul acestora.

7. TRANSPORT BAGAJE

 1. Fiecare bagaj transportat în portbagaj sau în cală în locul destinat transportului, trebuie să aibă îndicat numele, adresa și numărul de telefon al pasagerului. Obligaţia de a marca bagajele, astfel cum este indicat mai sus, revine pasagerului. Bagajele trebuie colectate de către pasager la sfârșitul călătoriei.
 2. Pasagerul are dreptul de a transporta gratuit 3 bagaje, inclusiv 1 bagaj de mână cu o greutate de până la 5 kg și 2 bagaje de cală cu o greutate totală care nu depășește 50 kg. În special, bagajele de cală pot fi: o valiză, o geantă de voiaj sau un rucsac.
 3. Bagajele de mână trebuie să aibă dimensiunile necesare pentru a putea fi așezate liber sub scaun sau pe un raft situat imediat deasupra scaunului pasagerului. Bagajele de mână nu ar trebui să împiedice libertatea de călătorie a altor pasageri.
 4. Suma dimensiunilor fiecărui bagaj de cală și suplimentar nu trebuie să depășească 165 cm (lățime + înălțime + adâncime). Greutatea maximă a bagajelor individuale livrate în cală sau la locul de transport nu trebuie să depășească 50 kg.
 5. Bagajele de cală care depășesc limitele indicate, precum și bagajele suplimentare, pot fi transportate numai dacă locul din compartimentul de bagaje sau locul desemnat permite acest lucru și cu un cost suplimentar. Se presupune că bagajul suplimentar (bagajul în exces) plătibil are o greutate maximă de până la 20 kg.
 6. GTV BUS are dreptul de a refuza să ia bagaje în cazul în care nu îndeplinește cerințele prevăzute în Regulament.
 7. Răspunderea GTV BUS pentru bagajele transportate în compartimentele de bagaje sau în locul desemnat pentru transport este limitată la 150 RON.
 8. Transportatorul nu este răspunzător pentru obiectele personale și bagajele de mână din afara compartimentului de bagaje și aflate în grija directă a pasagerului, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost cauzat din vina sa.
 9. Articolele uitate sau lăsate în alt mod în vehiculul transportatorului nu sunt acoperite de protecția și răspunderea transportatorului. Dacă da, aceste elemente sunt găsite de operatorul vehiculului și vor fi depozitate de GTV BUS pentru o perioadă de 7 zile de la data livrării la sediul societății.
 10. Având în vedere durata călătoriei și particularitățile transportului bagajelor în vehicule, transportatorul nu este răspunzător pentru transportul de articole și computere ușor casabile și perisabile, inclusiv laptopuri, camere și alte dispozitive electronice, precum și de bani, bijuterii, articole din aur și argint, cambii, titluri de valoare, documente comerciale, pașapoarte și alte documente, substanțe lichide, precum și medicamente care necesită depozitare la rece.
 11. Toate articolele menționate la alineatul 10 trebuie să fie transportate în bagaje de mână sub supravegherea și responsabilitatea exclusivă a pasagerului și pe riscul acestuia.

 

8. TRANSPORTUL DE MĂRFURI

 1. GTV BUS oferă posibilitatea de a transporta mărfuri (transportul coletelor pe ruta de transport).
 2. GTV BUS nu acceptă expedieri care conțin alcool, țigări și produse din tutun, numerar, garanții etc., obiecte de valoare, arme și muniții, articole perisabile sau speciale, animale, rămășițe umane și animale, droguri și substanțe psihotrope, medicamente active din punct de vedere chimic și biologic care necesită condiții speciale de transport, alte lucruri care, prin proprietățile lor, pot reprezenta o amenințare pentru sănătatea persoanelor care intră în contact cu acestea și a altor persoane al căror transport este interzis de legislația aplicabilă.
 3. Persoana care comandă transportul de mărfuri este obligată să protejeze în mod adecvat coletul+ împotriva deteriorării sau distrugerii. GTV BUS nu este răspunzătoare pentru deteriorarea sau distrugerea articolelor rezultate din protecția sa necorespunzătoare.
 4. Persoana care comandă transportul de mărfuri este obligată să furnizeze detaliile exacte ale persoanei care va colecta mărfurile la locul de finalizare a transportului. Datele trebuie să includă cel puţin: numele, numărul de telefon, locul de expediere şi de primire a coletului.
 5. Transporturile care fac obiectul GTV BUS pot avea dimensiuni maxime de 120 cm (lățime + înălțime + lungime), iar greutatea lor nu poate depăși 20 kg. Transporturile care nu îndeplinesc parametrii de mai sus nu vor fi acceptate pentru transport.
 6. În cazuri justificate, conducătorul auto are dreptul să deschidă coletul și să verifice dacă acesta conține articole al căror transport este interzis prin lege. În cazul în care se constată că un colet care conține articole al căror transport este interzis a fost expediat, coletul va fi returnat persoanei care a comandat livrarea. Taxa pentru transportul unui astfel de colet nu este rambursabilă.
 7. În cazul în care destinatarul nu reușește să ridice coletul, șoferul va lăsa coletul în vehicul și acesta va fi returnat LA GTV BUS în conformitate cu programul vehiculului.
 8. Răspunderea GTV BUS pentru pierderea sau distrugerea bunurilor transportate este limitată la 150 RON.
 9. Articolele care nu au fost ridicate nu sunt acoperite de protecția și răspunderea GTV BUS, dar vor fi depozitate de GTV BUS pentru o perioadă de 7 zile de la momentul livrării la sediul biroului.
 10. Persoana care comandă transportul mărfurilor are posibilitatea de a modifica sau anula comanda pentru transportul mărfurilor prin INTERMEDIUL “Serviciului Clienţi” în următoarele condiţii:
 11. peste (sau egal cu) 72 de ore, deducem 10% din valoarea taxei, restul sumei este rambursată
 12. peste (sau egal cu) 24 de ore, deducem 25% din valoarea taxei, restul sumei este rambursată
 13. datele de anulare mai mari (sau egale cu) de 24 de ore pot fi convertite într-un bilet OPEN
 14. mai puțin de 24 de ore, deducem 95% din taxă, restul sumei este rambursată.

 

9. TRANSPORTUL ANIMALELOR

 1. Călătorul poate transporta sub îngrijirea sa pentru o taxă de 100% din prețul biletului, animale de blană, cum ar fi pisica, câine cântărind până la 15 kg, cobai, hamster, iepure în miniatură, dacă acestea nu sunt împovărătoare pentru alți pasageri.
 2. Animalul transportat trebuie așezat într-un cușcă de călătorie adecvat, care să protejeze împotriva deteriorării bunurilor pasagerilor sau a proprietății GTV BUS și trebuie așezat pe scaunul de lângă proprietar.
 3. Dimensiunea cuștii de transport trebuie adaptată dimensiunii animalului, dar nu trebuie să depășească următoarele dimensiuni: înălțime 24 cm, adâncime 28 cm, lățime 46 cm.
 4. În timpul transportului, animalele ar trebui să rămână în cuștile în care au fost introduse.
 5. În timpul transportului, persoana care transportă animalul trebuie să dețină următoarele documente, care trebuie prezentate la cererea conducătorului auto:
 6. în cazul trecerii frontierei, un document valabil care să permită animalului să treacă frontiera
 7. să dețină un certificat actualizat de vaccinare împotriva rabiei.
 8. să dețină examinări veterinare actualizate și valabile ale animalului
 9. O persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă poate transporta un câine de asistență în grija sa. Această persoană trebuie să dețină următoarele documente în timpul transportului, pe care este obligată să le prezinte la cererea conducătorului auto:
 10. certificat care să confirme statutul unui câine de asistență;
 11. un certificat actualizat de vaccinare a câinelui de asistență;
 12. să dețină un certificat actualizat de vaccinare împotriva rabiei.
 13. Câinele de asistență ar trebui să fie echipat cu un ham, pentru siguranța și confortul altor pasageri ar trebui să aibă o botniță și ar trebui să fie ținut în lesă.
 14. Transportatorul poate refuza transportul unui animal în cazul în care consideră că acesta prezintă un risc pentru alți pasageri.

 

10. PLÂNGERI ȘI RECLAMAȚII

 1. Pasagerul poate depune reclamații, reclamații și cereri în scris la adresa GTV BUS prin scrisoare recomandată, prin mijloace electronice la adresa indicată: info@gtvbus.ro sau prin formularul de contact furnizat pe site nu mai târziu de 1 an de la producerea evenimentului care face obiectul reclamației (de exemplu, transport).
 2. Plângerea ar trebui să includă:
  1. Numele şi adresa pasagerului
  2. justificarea plângerii;
  3. valoarea creanței (separat pentru fiecare document de transport);
  4. numărul de cont bancar sau adresa pentru plata compensației sau a altei creanțe;
  5. semnătura persoanei îndreptățite sau a călătorului – în cazul unei reclamații depuse în scris.
 3. Plângerea trebuie să fie însoțită de un bilet sau de o copie a acestuia (scanare), iar în cazul achiziționării unui bilet în formă electronică – confirmarea achiziționării acestuia.
 4. Condiția pentru examinarea unei reclamații în cazul bagajelor deteriorate sau pierdute este primirea unei confirmări scrise a bagajelor deteriorate sau pierdute de către operatorul vehiculului pe biletul pasagerului sau într-un document separat.
 5. În cazul în care reclamaţia nu conţine elementele indicate în paragrafele 2-4 de mai sus, Transportatorul va chema reclamantul să completeze reclamaţia în termen de 14 zile de la primirea solicitării.
 6. Serviciul Clienţi al Transportatorului va analiza reclamaţia în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, apoi reclamantul va fi notificat cu privire la contravaloarea acesteia în conformitate cu procedura de depunere a acesteia.
 7. Reclamaţiile considerate pozitiv privind rambursările vor fi realizate de către departamentul de contabilitate în termen de 14 zile de la data primirii deciziei de către Client.
 8. Condiţiile de depunere şi procedura detaliată de tratare a plângerilor sunt reglementate de dispozițiile Regulamentului Ministrului Transporturilor şi Construcţiilor din 24 februarie 2006 privind stabilirea situaţiei transporturilor și a procedurilor de soluţionare a plângerilor.

În chestiunile care nu sunt reglementate de regulamente, se aplică dispoziţiile general aplicabile ale legislaţiei poloneze, în special dispoziţiile Legii din 15 noiembrie 1984. Legea transporturilor și Legea din 23 aprilie 1964 Cod civil.

Consultați întrebările frecvente